Βοήθεια: myschool {2013-σήμερα}

Περιγραφή

To MYSCHOOL είναι το νέο {2013-σήμερα} πληροφοριακό/γραμματειακό σύστημα (ΠΣ) των σχολικών μονάδων.
Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ μου σχετικά με τη ΧΡΗΣΗ του myschool.
Η ιστοσελίδα είναι 'υπό κατασκευή', ΔΕΝ εκπροσωπεί επίσημο φορέα και ΜΠΟΡΕΙ να έχει λάθη.
Είναι γραμμένη με τη μέθοδο html5.id.toc.preview.

Χρήσιμα:
α) helpdesk: από το σύνδεσμο αριστερά 'Καταγραφή Προβλημάτων'.
β) manual: https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_sxoleia.pdf.

Ομάδα Υποστήριξης: 801-200-8040 από 8:30 πμ.

Εισαγωγή στο σύστημα με ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (εισαγωγή απουσιών/βαθμών μόνο):
(προϋποθέτει τη δημιουργία-διαβαθμισμένου-λογαριασμού στο myschool)
1) Πάμε στη διεύθυνση: https://myschool.sch.gr/.
2) Πατάμε 'Σύνδεση'.
3) Γράφουμε το username και password που έχουμε στο Πανελλήνιο-Σχολικό-Δίκτυο (sch.gr).
4) Πατάμε 'Login'.
5) Διαβάζουμε το μήνυμα ΧΡΗΣΗΣ του συστήματος και πατάμε 'ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ'.
6) Πατάμε στην εντολή/κουμπί 'ΜΑΘΗΤΕΣ' δίπλα από την εντολή 'ΑΡΧΙΚΗ'.

name::
* McsEngl.HitpEdu001.last.html,
* McsEngl.myschool.sch.gr,
* McsEngl.myschool-help,
====== langoGreek:
* McsElln.βοήθεια-στο-myschool!⇒μσκλ,
* McsElln.μάι-σκούλ!⇒μσκλ,
* McsElln.μσκλ,
* McsElln.μσκλ'(HitpEdu001)!⇒μσκλ,

Σελίδα ΑΡΧΙΚΗ

Σχολικό έτος:
Το σχολικό έτος που επιλέγετε επηρεάζει τα δεδομένα μαθητών στις σχετικές σελίδες, δηλαδή θα βλέπετε μόνο τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στον Φορέα (Σχολική μονάδα) και στο Σχολικό έτος που έχετε επιλέξει.

Ο φορέας μου:
Εμφάνιση και διαχείριση στοιχείων του φορέα μου.
Ιδιο με: > ΦΟΡΕΙΣ / Ο φορέας μου /

Οι εργαζόμενοι στον φορέα μου:
Εμφάνιση και διαχείριση εργαζομένων στον φορέα μου.
Ιδιο με: > ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / Εργαζόμενοι στον φορέα μου (παρόντες και απόντες) /

Οι μαθητές μου:
Αναζήτηση μαθητών και αναλυτική διαχείριση όλων των στοιχείων κάθε μαθητή (Γενικά στοιχεία, Μαθήματα, Απουσίες, Βαθμοί κλπ...)
Ιδιο με: > ΜΑΘΗΤΕΣ / Στοιχεία μαθητή / Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή /

Σελίδα ΦΟΡΕΙΣ

Ο φορέας μου

Εμφάνιση και διαχείριση των στοιχείων του φορέα μου

Κατάλογος φορέων

Αναζήτηση και εμφάνιση στοιχείων άλλων φορέων

Κτιριακή υποδομή

Εμφάνιση και διαχείριση των στοιχείων της κτιριακής-υποδομής του φορέα μου. Η κτιριακή-υποδομή δομείται ως: Συγκρότημα, Κτίριο, Χώρος.
1. Στοιχεία συγκροτήματος: Εδώ καταχωρούνται τα συγκροτήματα και τα κτίρια.
2. Στοιχεία χώρου / αίθουσας: Εδώ καταχωρούνται οι ΧΩΡΟΙ των κτιρίων με τις διαστάσεις και τη λειτουργία τους.

Σελίδα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργαζόμενοι στον φορέα μου (παρόντες και απόντες)

Περιγραφή:
Διαχείριση των εργαζόμενων στον φορέα μου:
1. Γενικά στοιχεία: Βασικά, Υπηρεσιακά στοιχεία, Θέση φακέλου.
2. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, τηλέφωνα.
3. Αναθέσεις μονάδας: βλέπουμε Τμήμα, Μάθημα, Ώρες-διδασκαλίας.

Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου

Περιγραφή:
Αναζήτηση και διαχείριση των τοποθετήσεων των εργαζόμενων.
1. Στοιχεία υπηρέτησης: συμπληρώνουμε διδακτικό-ωράριο και ημέρες-εργασίας διαθέσιμες στη μονάδα
2. Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου: συμπληρώνουμε ώρες διεύθυνσης, γραμματειακής-υποστήριξης, εργαστηρίων, περιβαλλοντικής-αγωγής, κλπ.
3. Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται χρονικά με αυτή την υπηρέτηση: αποσπάσεις, μακροχρόνιες άδειες κλπ.
4. Υπηρετήσεις σε άλλες μονάδες:

Διαδικασία - καταχώρηση ΑΔΕΙΑΣ μεγαλύτερης 8 ημερών:
1) αναζητούμε τον εργαζόμενο.
2) πατάμε 'τροχό - επεξεργασία στοιχείων εργαζόμενου'.
3) πατάμε πράσινο-εικονίδιο στο 'Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται χρονικά με αυτή την υπηρέτηση'.
4) επιλέγουμε 'Τύπος απουσίας'.
5) επιλέγουμε ημερομηνίες από / έως.
6) γράφουμε μια 'περιγραφή'.
7) πατάμε 'αποδοχή'.

Βραχυχρόνιες Άδειες/Απουσίες

Περιγραφή:
Διαχείριση αδειών/απουσιών εργαζομένων στο φορέα μου.

Διαδικασία - καταχώρηση ΑΔΕΙΑΣ μικρότερης 8 ημερών:
1) πατάμε το ΠΡΑΣΙΝΟ-εικονίδιο στο 'Άδειες/Απουσίες που δεν έχουν υποβληθεί'.
2) επιλέγουμε 'Εργαζόμενος'.
3) επιλέγουμε 'Τύπος Άδειας'.
4) επιλέγουμε 'Από'.
5) επιλέγουμε 'Ημέρες'.
6) γράφουμε το 'Αρ. Πρωτ. Εισερχομένων'.
7) επιλέγουμε 'Ημ/νία Πρωτ. Εισερχομένων'.
8) γράφουμε 'Περιγραφή', άν χρειάζεται.
9) πατάμε 'Αποθήκευση'.
10) επιλέγουμε 'Επεξεργασία', 'Διαγραφή', 'ΥΠΟΒΟΛΗ' του αιτήματος άδειας που φτιάξαμε.
11) πατάμε το εικονίδιο-τροχός 'Εγκριση/Απόρριψη'.
12) γράφουμε το πρωτόκολλο/ημερομηνία εγκρισης/απορριψης. Συνήθως είναι ίδια με την εισερχόμενη αίτηση.
13) πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ!!!.

Απεργίες/Στάσεις Εργασίας

Περιγραφή:
Διαχείριση Απεργιών/Στάσεων εργασίας εργαζομένων στο φορέα μου.

Αίτημα προσθήκης ΕΕΠ, ΕΒΠ και ωρομισθίων εργαζομένων

Περιγραφή:
Αιτήματα προσθήκης ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού), ΕΒΠ (Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) και ωρομισθίων εργαζομένων στο myschool

Σελίδα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαχείριση Τμημάτων

Περιγραφή:
Για να προσθέσετε νέα Τμήματα, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα.
Για να ορίσετε τα Μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε Τμήμα.

Διαδικασία - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τμήματος:
1) πατάμε πράσινο εικονίδιο, 'προσθήκη τμήματος'.
2) γράφουμε όνομα: Α1, Β1, ...
3) επιλέγουμε τάξη.
4) επιλέγουμε 'τομέα σπουδών'
5) αποθήκευση.

Διαδικασία - ανάθεση ΩΡΩΝ στα μαθήματα τμήματος:
1) πατάμε τροχό 'επεξεργασία/Προβολή τμήματος' στο τμήμα που μας ενδιαφέρει.
2) τσεκάρουμε 'διπλασιασμός ωρών' στα μαθήματα που ΣΠΑΝΕ.
3) γράφουμε τις σωστές ώρες για κάθε μάθημα.
4) αποθήκευση.

Διαδικασία - ανάθεση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σε τμήμα:
1) πατάμε τροχό 'επεξεργασία/Προβολή τμήματος' στο τμήμα που μας ενδιαφέρει.
2) επιλέγουμε στη λίστα 'Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός' τον εκπαιδευτικό που θέλουμε.
3) αποθήκευση.

Συνδιδασκαλίες Μαθημάτων Διαφορετικών Τμημάτων ή Τάξεων

Περιγραφή:
Για να προσθέσετε νέες ομάδες συνδιδασκαλίας, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες.
Για να ορίσετε τα Μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ομάδα.

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς

Περιγραφή:
Για κάθε Μάθημα ενός Τμήματος μπορείτε να ορίσετε τον/τους Εκπαιδευτικό/ούς που το διδάσκουν και το πλήθος των ωρών διδασκαλίας.

Διαδικασία - ανάθεση μαθήματος και ωρών σε εκπαιδευτικό:
1) επιλογή τμήματος. Σε κάθε μάθημα βλέπουμε τις ώρες που διδάσκετε. Αν δεν είναι σωστές, τις διορθώνουμε στο 'Διαχείριση Τμημάτων'.
2) επιλέγουμε τον εκπαιδευτικό του μαθήματος.
3) γράφουμε τις ώρες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού.
4) ΑΝ το ίδιο μάθημα διδάσκεται και απο άλλο εκπαιδευτικό, πατάμε το πράσινο εικονίδιο 'προσθήκη διδασκαλίας εκπαιδευτικού στο μάθημα'.
5) πατάμε αποθήκευση. Αν δεν έχουμε αναθέσει σε ΟΛΑ τα μαθήματα, βγαίνει μήνυμα ότι δεν έγινε αποθήκευση. Ξαναπατάμε αποθήκευση άν τα υπόλοιπα μαθήματα τα αναθέσουμε άλλη φορά.

Κενά Μαθημάτων

Περιγραφή:
Μπορείτε να εισάγετε τα εκτιμώμενα κενά σε ώρες ανά μάθημα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Περιγραφή:
Μπορείτε να δημιουργήσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους καθηγητές του σχολείου.

Μαθητικό δυναμικό

Περιγραφή:
Μπορείτε να δείτε την συγκεντρωτική κατάσταση των μαθητών ανά τάξη,τμήμα και τομέα σπουδών.

Μέσος Όρος Τμήματος

Περιγραφή:
Υπολογίζει τους μέσους όρους για τα μαθήματα των τμημάτων του σχολείου.

Σχολικές Εκδρομές

Περιγραφή:
Μπορείτε να εισάγετε τις εκδρομές της σχολικής μονάδας.

Παράμετροι αναφορών σχολικής μονάδας

Περιγραφή:
Μπορείτε να εισάγετε τις παραμέτρους της σχολικής μονάδας, για εκτυπώσεις κτλ ...

Σελίδα ΜΑΘΗΤΕΣ

Στοιχεία μαθητή

Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή

Αναζήτηση μαθητών και αναλυτική διαχείριση όλων των στοιχείων κάθε μαθητή (Γενικά στοιχεία, Μαθήματα, Απουσίες, Βαθμοί κλπ...)

Εγγραφές μαθητών

Μαζική ανανέωση εγγραφών

Περιγραφή:
Για ανανέωση εγγραφής των μαθητών του σχολείου σας βάσει των τελικών αποτελεσμάτων φοίτησης. Πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση αποτελεσμάτων.

Διαδικασία - Γυμνάσιο:
για ΟΛΕΣ τις επιλογές απορρίπτεται/προάγεται, κάνουμε κλικ πάνω τους και κάνουμε επανεγγραφή των μαθητών που μας δίνει.
• Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ΜΕΤΑ τα αποτελέσματα επανεξέτασης.

Νέες εγγραφές μαθητών

Περιγραφή: Για να καταχωρήσετε νέες εγγραφές μαθητών στο σχολείο σας. Οι μαθητές αυτοί πρέπει να προέρχονται από άλλο σχολείο που ανήκει σε προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή είχαν τελευταία εγγραφή στο σχολείο σας τα προηγούμενα έτη

Αναζήτηση-μαθητή:
ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Νέες εγγραφές μαθητών: Απαιτούνται
• Επώνυμο:
• Όνομα:
• Φύλο:
• Ημερομηνία γέννησης: Αν ξέρετε μόνο το έτος μπορείτε να γράψετε πχ 1/1/2002
• Όνομα μητέρας:
Προσοχή στην ορθογραφία και τα κενά. 'Μαρία-Ελένη', 'Μαρία Ελένη', 'Μαρία - Ελένη' είναι διαφορετικά ονόματα.
Κεφαλαία|μικρά, με|χωρίς τόνους, με|χωρίς διαλυτικά, δίνουν ίδιο αποτέλεσμα.
• Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το (%) για μπαλαντέρ μετά από τρία γράμματα, πχ 'Μαρία%'.
• ΑΝ ο μαθητής ανήκει στο σχολείο μας, πατάμε το πράσινο-εικονίδιο, όχι 'Νέα εγγραφή'.

Αίτηση μετεγγραφής

Περιγραφή:
Για να καταχωρήσετε αίτηση μετεγγραφής μαθητών του δικού σας σχολείου προς άλλο σχολείο

Διαδικασία:
1) αναζητούμε το μαθητή.
2) πατάμε τον τροχό 'επεξεργασία στοιχείων μαθητή'.
3) επιλέγουμε 'Τίτλο μετεγγραφή'.
4) γράφουμε το 'Πρωτόκολλο αίτησης', το πρωτόκολλου εγγράφου εξόδου.
5) επιλέγουμε 'Σχολείο μετεγγραφής'.
6) επιλέγουμε 'Ημερομηνία αίτησης', ίδια με πρωτόκολλο.
7) πατάμε 'κατάθεση αίτησης'.
8) πατάμε 'Εκτύπωση υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής'.

Πρόβλημα: δεν δέχεται ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Περιγραφή: Σεπτέμβριος 2014. Μαθητές που ήρθαν τον Ιούνιο από το δημοτικό, και πήραν μετεγγραφή και το σύστημα δεν είχε δημιουργήσει σχ-χρονιά 14-15, δεν έδινε ημερομηνία Ιουνίου και μετά.
Λύση: Δίνουμε την τελευταία δυνατή και στο πρωτόκολλο γράφουμε την πραγματική πχ 111/14-06-2014.

Επεξεργασία αιτήσεων μετεγγραφής

Περιγραφή:
Για να ελέγξετε τις αιτήσεις μετεγγραφής μαθητών από άλλα σχολεία προς το δικό σας και να προχωρήσετε στην αποδοχή ή στην απόρριψη τους

Διαδικασία:
1) επιλέγουμε το μαθητή.
2) επιλέγουμε τάξη εγγραφής.
3) δίνουμε αρ-μητρώο.
4) πατάμε αποδοχή.

Κατανομή μαθητών σε τμήματα

Περιγραφή:
Για να κάνετε μαζική κατανομή των μαθητών στα τμήματα της τάξης τους.

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή τμήματος.
3) επιλογή τμήματος για κάθε μαθητή.
4) αποθήκευση.

Αποδοχή μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης

περιγραφή::
Για να κάνετε μαζική αποδοχή μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης
για ΚΑΘΕ δημοτικό: συλλέγουμε όλα τα υπηρεσιακά-σημειώματα των δημοτικών που μας έστειλαν μαθητές. Επιλέγουμε ένα δημοτικό, και εγγράφουμε τους μαθητές ΜΟΝΟ που ήρθαν στο σχολείο μας.

Απουσίες

Απουσίες ανά τμήμα

Για κάθε τμήμα μπορείτε να ορίσετε τις απουσίες των Μαθητών του

Απουσίες ανά τμήμα από αρχείο Excel

Εισαγωγή των απουσιών ανά τμήμα από αρχείο Excel

Βαθμολογίες

Εισαγωγή βαθμών ανά Τάξη

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τάξη

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα από αρχείο Excel

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα από ένα αρχείο Excel

Εισαγωγή βαθμών ανά Τάξη από αρχείο Excel

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τάξη από ένα αρχείο Excel

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ενημέρωση διαγωγής

Περιγραφή:
Ενημέρωση της διαγωγής των μαθητών

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή μαθητών.
3) επιλέγουμε διαγωγή.
4) γράφουμε αρ-πράξης.
5) πατάμε αποθήκευση.

Ενημέρωση φοίτησης

Περιγραφή:
Ενημέρωση της φοίτησης των μαθητών

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή μαθητών.
3) γράφουμε αρ-πράξης.
4) πατάμε αποθήκευση.

Τελική επίδοση (Γενικά αποτελέσματα)

Περιγραφή:
Ενημέρωση της τελικής επίδοσης των μαθητών

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή μαθητών.
3) γράφουμε αρ-πράξης.
4) πατάμε αποθήκευση.

Τελική επίδοση (Αποτελέσματα επανεξέτασης)

Περιγραφή:
Ενημέρωση της τελικής επίδοσης των μαθητών από επανεξέταση

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή μαθητών.
3) γράφουμε αρ-πράξης.
4) πατάμε αποθήκευση.

Πρόβλημα - Δεν εμφανίζει μαθητή επαναξεταστέο:
Λύση: συνήθως έχει γίνει κάποια αλλαγή στην πληροφορία του μαθητή και πρέπει να ελέγξουμε πάλι τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων του Ιουνίου και να την ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ για τους μαθητές με κενούς αριθμούς πράξης.
Ενημέρωση διαγωγής, Ενημέρωση φοίτησης, Τελική επίδοση (Γενικά αποτελέσματα).

Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου

Περιγραφή:
Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου για τον τίτλο εξόδου.

Διαδικασία:
1) επιλογή τάξης - αναζήτηση.
2) επιλογή μαθητών.
3) επιλογή ημερομηνίας.
4) γράφουμε τον πρώτο αρ-πρωτοκόλλου.
5) γράφουμε το βήμα αύξησης των αρ-πρωτοκόλλου, συνήθως 1.
6) πατάμε αποθήκευση.

Σελίδα ΜΑΘΗΤΕΣ (Διαβαθμισμένος Λογαριασμός)

Απουσίες

Απουσίες ανά τμήμα

Για κάθε τμήμα μπορείτε να εισάγετε τις απουσίες των Μαθητών του:
1) Επιλογή του τμήματος.
2) Επιλογή 'Ημ/νία απουσιών'.
3) Σε κάθε μαθητή εισάγουμε τις απουσίες της ημέρας.
4) πατάμε 'ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ' στο τέλος.

Απουσίες ανά τμήμα από αρχείο Excel

Εισαγωγή των απουσιών ανά τμήμα από αρχείο Excel

Βαθμολογίες

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα

Μπορείτε να εισάγετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα:
1) Επιλέγουμε 'Τμήμα'.
2) Επιλέγουμε 'Μάθημα'.
3) Επιλέγουμε 'Βαθμολογική Περίοδος'.
4) Επιλέγουμε 'Τύπος Βαθμού '.
5) Εισάγουμε τους βαθμούς των μαθητών.
6) πατάμε 'ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ' στο τέλος.

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα από αρχείο Excel

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα από ένα αρχείο Excel

Σελίδα ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή:
• Αρχικός κατάλογος: όλες οι αναφορές|εκτυπώσεις συμπτυγμένες.
• Εμφάνιση όλων: όλες οι αναφορές αναπτυγμένες.
• Αναζήτηση αναφοράς: γράφουμε όνομα αναφοράς, πατώντας αναζήτηση, όταν είναι συμπτυγμένες αναπτύσει και επιλέγει αυτή|αυτές που περιέχουν το όνομα.
• Κάθε αναφορά|εκτύπωση έχει 3 επιλογές ρύθμισης: ταξινόμηση, εμφάνιση, επικεφαλίδες.

Αναφορές Μαθητών

Γενικές Καταστάσεις

Γενικά στοιχεία μαθητών:
Κατάσταση μαθητών με δυνατότητα επιλογής των πεδίων της αναφοράς.
Επιλέξτε: 'Ομαδοποίηση = Τμήμα' για να φαίνεται το τμήμα που εκτυπώνεται και για να εκτυπώνεται πολλά τμήματα συγχρόνως.

Διευθύνσεις μαθητών

Μαθητές που ήρθαν με νέα εγγραφή

Μαθητές με ανανέωση εγγραφής

Μαθητές που ήρθαν με μετεγγραφή

Μαθητές που πήραν μετεγγραφή

Μαθητές που διακόψανε τη φοίτηση τους

Κατάσταση μαθητών κατά έκδοση αποτελεσμάτων

Κατάσταση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

Κατάσταση μαθητών με μαθήματα στα οποία έχουν απαλλαγή

Βιβλίο μητρώου μαθητών

Αλφαβητικό ευρετήριο μητρώου μαθητών

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (για χειρόγραφη ενημέρωση)

Απουσίες

Συνοπτική κατάσταση απουσιών

Αναλυτική κατάσταση απουσιών

Κατάσταση απουσιών κατά βαθμολογική περίοδο

Φύλλο απουσιών

Ειδοποιητήριο απουσιών

Δικαιολόγηση απουσιών από γονέα (ή κηδεμόνα)

Ποινές, Ηθικές αμοιβές

Κατάσταση ηθικών αμοιβών

Κατάσταση ποινών

Ενημέρωση ποινών

Βαθμοί

Έλεγχος προόδου:
1) επιλογή προβολής. Είναι χρήσιμο να δημιουργήσουμε προβολές, βάσει των βαθμολογικών περιόδων και το χώρο που έχουμε κάθε φορά.
2) επιλογή τάξης.
3) επιλογή τομέα/κατεύθυνσης.
4) επιλογή τμήματος
5) επιλογή μαθητών, άν χρειάζεται. ΑΝ ο κατάλογος ΔΕΝ έχει ενημερωθεί, πατάμε προεπισκόπηση / επιστροφή στις ρυθμίσεις.
6) επιλέγουμε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: βαθμολογική περίοδο, μέσο-όρο, κλπ, 'Αποδοχή'
7) πατάμε 'Προεπισκόπιση'
8) Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, δουλεύουμε με δοκιμή-λάθος τις ρυθμίσεις.
* ενν.μσκλ'εκτύπωση-ελέγχου-προόδου,

Κατάσταση βαθμολογίας για χειρόγραφη ενημέρωση (χωρίς εμφάνιση βαθμών)

Κατάσταση βαθμολογίας για χειρόγραφη ενημέρωση (με εμφάνιση βαθμών)

Κατάσταση βαθμολογίας:
στον τομέα "Γενικής Παιδείας" περιέχουν ΟΛΑ τα μαθήματα με όλους τους μαθητές ανά ΤΜΗΜΑ.
στον τομέα "Ξενες Γλώσσες" τα εκτυπώνει ανά μάθημα.

Κατάσταση βαθμολογίας κατά μάθημα με χαρακτηρισμό βαθμού

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Κατάσταση ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ:
1) επιλογή τάξης.
2) επιλογή τμημάτων
3) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Από 18,5 μέχρι 20. Μέσος-Ορος: Γ.Μ.Ο.
* ενν.μσκλ'εκτύπωση-αριστείων,

Κατάσταση μαθητών που δεν έλαβαν βαθμό (σε βαθμολογική περίοδο)

Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής

Υπηρεσιακό σημείωμα αίτησης μετεγγραφής

Υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής

Επαλήθευση τίτλου

Βεβαίωση σπουδών

Πιστοποιητικό στρατολογίας

Καρτέλα μαθητή

Πιστοποιητικό σπουδών (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους)

Πιστοποιητικό σπουδών

Απολυτήριο:
· ΑΝ μετά την έκδοση απολυτηρίου, βρούμε λάθη,
ΤΟΤΕ διορθώνουμε τα λάθη, και εκτελούμε ξανά τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων --ΚΑΙ-- 'ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου' για το συγκεκριμένο απολυτήριο.
· ΑΝ δεν εκτυπώνει τον μαίανδρο, αποθηκεύστε τα απολυτήρια σε Pdf, και εκτυπώστετα απο την εφαρμογή που διαβάζει Pdf-αρχεία.
* ενν.μσκλ'εκτύπωση-απολυτηρίων,

Αποδεικτικό απόλυσης

Αποτελέσματα

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω απουσιών (Ελλιπής Φοίτηση)

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)

Μαθητές με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (Επαρκής Φοίτηση)

Μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις δικαιολογημένα

Μαθητές που παραπέμπονται σε ολική επανεξέταση λόγω βαθμολογίας

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας

Μαθητές που παραπέμπονται κατά μάθημα

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω βαθμολογίας

Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται

Τελική επίδοση - Μαθητές που παραπέμπονται

Τελική επίδοση - Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη

Τελική επίδοση μαθητών

Στατιστικά στοιχεία

Συγκεντρωτικός Πίνακας εγγραφών μαθητών

Αναλυτικός Πίνακας εγγραφών μαθητών

Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο

Πίνακας διδακτικού και μαθητικού δυναμικού

Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο, τάξη και ξένη γλώσσα

Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γέννησης

Μαθητές κατά φύλο, έτος, γέννησης και κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης

Μαθητές κατά φύλο, ηλικία και κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές κατά χώρα προέλευσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας που αφορά στη φοίτηση των μαθητών

Αποτελέσματα προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων

Μαθητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και προβιβάστηκαν ή απορρίφθηκαν

Μ.Ο. τμημάτων κατά μάθημα

Τελικοί Μ.Ο. μαθημάτων

Μ.Ο. μαθημάτων προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων

Αναφορές Εργαζομένων

Γενικές καταστάσεις

Γενικά στοιχεία εργαζομένων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Στοιχεία εγγραφής καθηγητών

Δελτίο Κίνησης Σχολικής Μονάδας - 1

Δελτίο Κίνησης Σχολικής Μονάδας - 2

Στατιστικά στοιχεία

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτη υπηρεσίας

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτος γέννησης

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.)

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.) και έτη υπηρεσίας

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.) και έτος γέννησης

Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές

Λοιπό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτος γέννησης

Αναφορές Τάξεων

Γενικές καταστάσεις

Καρτέλα τάξης

Δυναμικό τάξεων

Αναφορές Τμημάτων

Γενικές καταστάσεις

Γενικά στοιχεία τμημάτων

Δυναμικό τμημάτων

Στοιχεία μαθητών, Καθηγητών τμημάτων

Αναφορές Σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα καθηγητών

Δελτίο Κίνησης - 3

Ρυθμίσεις ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάθε αναφορά|εκτύπωση έχει 3 επιλογές ρύθμισης: ταξινόμηση, εμφάνιση, επικεφαλίδες.

Ταξινόμηση και Κριτήρια

Περιγραφή:
Εδώ επιλέγουμε ΤΙ θέλουμε να εκτυπώσουμε.

Επιλεγμένη προβολή:
Επιλέγουμε από λίστα ένα είδος ΠΡΟΒΟΛΗΣ δικό μας ή του προγράμματος.

Ομαδοποίηση και Ταξινόμηση:
Επιλογή ταξινόμησης εγγραφών|σειρών της αναφοράς, πχ. επώνυμο, αρ.μητρώου, ...

Κριτήρια επιλογής δεδομένων:
Επιλογές τάξης, τμήματος, μαθητών, ...

Πρόσθετα Κριτήρια:
Π.χ. στον 'έλεγχο προόδου', τρίμηνα, ΜΟ, ...

Ρυμθίσεις Εμφάνισης

όνομα::
* ενν.ρυθμίσεις-εκτυπώσεων,

Περιγραφή:
Δημιουργία προβολής, Προσανατολισμός περθώρια σελίδας, στήλες, γραμματοσειρές, επιπρόσθετο κείμενο.

Δημιουργία προβολής εκτύπωσης:
Επιλέγουμε ρυθμίσεις που θέλουμε και πατάμε 'Αποθήκευση ως' και δίνουμε όνομα.
• 'Αποθήκευση' πατάμε όταν αλλάξουμε τις ρυθμίσεις ΜΗ 'προκαθορισμένης-προβολής'.

Ρυθμίσεις σελίδας:
Επιλογή στο χαρτί|σελίδα εκτύπωσης, προσανατολισμού, μεγέθους, περιθωρίων.

Στήλες καταλόγου:
Επιλογή στηλών, και μέγεθος στηλών.

Μορφή καταλόγου:
Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους για επικεφαλίδες και περιεχόμενο.

Άλλα περιεχόμενα:
Επιπρόσθετο κείμενο πάνω ή κάτω απο την πληροφορία εκτύπωσης.
• κάνουμε τεστ το σημείο που εκτυπώνεται.

Επικεφαλίδες και Υποσέλιδα

Περιγραφή:
Επιλογές επικεφαλίδων, υποσελίδων, προβολής

Δημιουργία προβολής εκτύπωσης:
Ιδια διαδικασία με 'ρυθμίσεις εμφάνισης'

Επικεφαλίδες:
Μπορούμε να επιλέξουμε μορφή και σε κάποιες θέση στις παρακάτω επικεφαλίδες.
• Αριθμός Σελίδας [99]
• Λογότυπο [01]
• Σφραγίδα σχολείου [10]
• Ονομασία σχολείου [11]
• Στοιχεία διεύθυνσης σχολείου [12]
• Φωτογραφία [02]
• Σχολικό έτος [22]
• Ημ/νία [20]
• Αρ. Πρωτοκόλλου [21]
• Τίτλος αναφοράς [30]
• Συμπληρωματικός Τίτλος αναφοράς [31]

Υποσέλιδα:
• Υπογραφή Διευθυντή [10]
• Υπογραφή Εκπαιδευτικού [30]
• Υπογραφή 1ου Υποδιευθυντή [11]
• Υπογραφή Εκπαιδευτικών [40]
• Υπογραφή 2ου Υποδιευθυντή [12]
• Άλλη Υπογραφή [41]
• Υπογραφή Συντάκτη του τίτλου [20]
• Άλλη Υπογραφή [42]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Περιγραφή:
Κάθε διαδικασία περιέχει συνοπτικά τα βήματα, με συνδέσμους στις συγκεκριμένες διαδικασίες.

διαδικασία - ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:
Χρησιμοποιούμε το (%) για μπαλαντέρ μετά από τρία γράμματα, πχ 'κασ%'

διαδικασία - αποτελέσματα Επανεξέτασης - ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
Σύνδεσμος.

διαδικασία - αίτηση-εγγραφής-ΕΠΑΛ|ΓΕΛ

περιγραφή::
· από τη σχολική-χρονιά 2017-2018 οι μαθητές της Γ γυμνασίου εγγράφονται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ-ΓΕΛ από τους κηδεμόνες τους στη διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.
· το σύστημα e-eggrafes απαιτούσε ο κηδεμόνας να είναι στο myschool με κεφαλαία γράμματα.
· δώσαμε μια μαζική-εντολή να κάνει κεφαλαία τα στοιχεία των μαθητών από: ΜΑΘΗΤΕΣ / Άλλες λειτουργίες / Μετατροπή ονομαστικών στοιχείων μαθητών σε κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες / (κεφαλαία, όλα τα πεδία, αναζήτηση, επιλογή) και μετά πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

όνομα::
* ενν.μσκλ'αίτηση-εγγραφής-ΕΠΑΛ-ΓΕΛ,
* ενν.μσκλ'ηλεκτρονική-αίτηση-εγγραφής-ΕΠΑΛ-ΓΕΛ,

διαδικασία - μαθητές

Διαδικασία - μαθητές - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ άλλο σχολείο:
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Επεξεργασία αιτήσεων μετεγγραφής /
* ενν.μσκλ'μετεγγραφή-ΑΠΟ-άλλο-σχολείο,

Διαδικασία - μαθητές - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ άλλο σχολείο:
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Αίτηση μετεγγραφής /
* ενν.μσκλ'μετεγγραφή-ΣΕ-άλλο-σχολείο,

Διαδικασία - μαθητές - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ σχολείο εξωτερικού:
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία / καρτέλα μαθητή / Στοιχεία Εγγραφής / Διακοπή Φοίτησης (Ημερομηνία, Αιτία-Συνέχιση φοίτησης σε μονάδα εξωτερικού)
* ενν.μσκλ'μετεγγραφή-σε-σχολείο-εξωτερικού,

Διαδικασία - μαθητές - ΑΛΛΑΓΗ στοιχείων μαθητή:
* για να δημιουργήσει αυτόματα τις "Κλίσεις ονομάτων" πρέπει να αλλάξουμε τα "Οικογενειακά στοιχεία",
* για να αλλάξουμε τα "Οικογενειακά στοιχεία" (κηδεμόνα) πρέπει πρώτα να κάνουμε καθαρισμό των πεδίων, *** ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΜΕ *** και μετά να γράψουμε να καινούργια ονόματα και να ξανααποθηκεύσουμε,
* όταν αλλάζουμε κηδεμόνα, σβήνει τα "Στοιχεία επικοινωνίας" του κηδεμόνα. Καλλίτερα να κρατάμε αυτή την πληροφορία στα πεδία του ΜΑΘΗΤΗ,
* ενν.μσκλ'αλλαγή-στοιχείων-μαθητή,

διαδικασία - προσωπικό

Διαδικασία - προσωπικό - ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ διδασκαλίας:
1) Σε κάθε ΜΑΘΗΜΑ, σε κάθε ΤΜΗΜΑ αναθέτουμε τις ώρες που διδάσκεται:
    > ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Διαχείριση τμημάτων /
2) Σε κάθε ΜΑΘΗΜΑ, σε κάθε ΤΜΗΜΑ αναθέτουμε τον εκπαιδευτικό και τις ώρες του:
    > ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς /
3) Σε κάθε εκπαιδευτικό ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ τι άλλες ώρες απασχολείται:
    > ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου /

Διαδικασία - προσωπικό - δημιουργία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Διαβαθμισμένης Πρόσβασης:
Από το 2014/11 μπορούμε να δημιουργήσουμε λογαριασμούς-περιορισμένης-πρόβασης στους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι τμημάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν στο myschool τις απουσίες και τη βαθμολογία ΜΟΝΟ του τμήματός τους. ΔΕΝ δημιουργούμε καινούργιους κωδικούς. Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς των εκπαιδευτικών που έχουν στο Πανελλήνιο-Σχολικό-Δίκτυο (ΠΣΔ, sch.gr). ΑΝ δεν έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, τότε πρέπει να κάνουν εγγραφή.
1) Ορίζουμε 'υπεύθυνο εκπαιδευτικό' στο τμήμα που θέλουμε:
    > ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Διαχείριση τμημάτων /
2) Καταχωρούμε το ΟΝΟΜΑ-ΧΡΗΣΤΗ που έχει ο εκπαιδευτικός στο ΠΣΔ, στο myschool:
    > ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / Εργαζόμενοι στον φορέα μου (παρόντες και απόντες) / επιλέγουμε τον εκπαιδευτικό (εικονίδιο-τροχου) / στο τέλος της σελίδας γράφουμε στο κουτάκι με το κόκκινο περίγραμμα το όνομα-χρήστη στο ΠΣΔ και πατάμε δίπλα που λέει 'αποθηκευση'.
3) Μετά απο αυτό, ο εκπαιδευτικός, από οποιοδήποτε κομπιούτερ, μπορεί να συνδεθεί στο myschool.

Διαδικασία - προσωπικό - καταχώρηση ΑΔΕΙΑΣ μεγαλύτερης 8 ημερών:
    > ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου / καταχώρηση ΑΔΕΙΑΣ μεγαλύτερης 8 ημερών.

Διαδικασία - προσωπικό - καταχώρηση ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ 8 ημερών:
    > ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / Άδειες/Απουσίες /

διαδικασία - σχολική-χρονιά

έλεγχοι τετραμήνων

Διαδικασία - σχολική-χρονιά - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1) εισαγωγή βαθμολογίας ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ από τις καταστάσεις-βαθμολογίας-καθηγητών.
2) εκτύπωση "Κατάσταση Βαθμολογίας" ανά τμήμα για τους τομείς 'Γενικής Παιδείας' και 'Ξένων Γλωσσών'.
3) ΕΛΕΓΧΟΣ μεταξύ προηγούμενων 'Καταστάσεων Βαθμολογίας' και καταστάσεων-βαθμολογίας-καθηγητών για λάθη εισαγωγής στο σύστημα.
4) εκτύπωση 'ελέγχου προόδου'.

όνομα::
* ενν.μσκλ'έλεγχοι-προόδου--τετραμήνων,
* ενν.μσκλ'έκδοση-ελέγχων-προόδου-τετραμήνων,

Αποτελέσματα Γενικά

Διαδικασία - σχολική-χρονιά - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
έχουμε ήδη κάνει "ενημέρωση φοίτησης" και ξέρουμε τους μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις:
> ΜΑΘΗΤΕΣ > Εκδοση Αποτελεσμάτων > Ενημέρωση διαγωγής.
> ΜΑΘΗΤΕΣ > Εκδοση Αποτελεσμάτων > Ενημέρωση φοίτησης.
> ΑΝΑΦΟΡΕΣ > Αναφορές Μαθητών > Αποτελέσματα > Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση).
> ΑΝΑΦΟΡΕΣ > Αναφορές Μαθητών > Αποτελέσματα > Μαθητές με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (Επαρκής Φοίτηση).

1) εισαγωγή βαθμολογίας γραπτών.
2) έλεγχος για βαθμούς που λείπουν: > ΑΝΑΦΟΡΕΣ > Αναφορές Μαθητών > Βαθμοί > Κατάσταση μαθητών που δεν έλαβαν βαθμό (σε βαθμολογική περίοδο).
- βάζουμε 'Δ' όπου δεν έχει δοθεί βαθμός για κάποιο λόγο.
3) ελέγχουμε 'κανόνες υπολογισμού αποτελεσμάτων' και 'απαλλαγές μαθημάτων' για ειδικές περιπτώσεις.
4) εκτύπωση "Κατάσταση Βαθμολογίας" ανά τμήμα για τους τομείς 'Γενικής Παιδείας' και 'Ξένων Γλωσσών' και έλεγχο με καταστάσεις εισαγωγής στο σύστημα.
5) > ΜΑΘΗΤΕΣ > Εκδοση Αποτελεσμάτων > Τελική επίδοση (Γενικά αποτελέσματα).
6) εκτύπωση αποτελεσμάτων (Ελεγχος προόδου), σύλλογος.
7) > ΜΑΘΗΤΕΣ > Εκδοση Αποτελεσμάτων > Ενημέρωση αριθμού πρωτοκόλλου απολυτηρίων.
8) > Εκτύπωση ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ και έλεγχος.
9) σε οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων στους μαθητές, χρειάζεται η διαδικασία 'έκδοσης αποτελεσμάτων' να ξαναγίνει γιαυτούς τους μαθητές.

όνομα::
* ενν.μσκλ'αποτελέσματα-γενικά,
* ενν.μσκλ'έκδοση-γενικών-αποτελεσμάτων,

Αποτελέσματα Επανεξέτασης

Διαδικασία - σχολική-χρονιά - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1) εκτύπωση επαναξεταστέων μαθητών.
2) εισαγωγή βαθμολογίας (ανά μαθητή ή ανά μάθημα. Τα μαθήματα της Β και Γ ομάδας μόνο προφορικά)
3) εκτύπωση 'ελέγχου προόδου' και έλεγχο με τις καρτέλες (Προσοχή! ΜΟ Επανεξέτασης).
4) > ΜΑΘΗΤΕΣ / Έκδοση αποτελεσμάτων / Τελική επίδοση (Αποτελέσματα επανεξέτασης) / (Αν δεν εμφανίζονται όλοι οι μαθητές, ξαναεκτέλεσε τελική-επίδοση Ιουνίου)
5) > ΜΑΘΗΤΕΣ / Έκδοση αποτελεσμάτων / Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου /
6) > Εκτύπωση ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ /

όνομα::
* ενν.μσκλ'αποτελέσματα-επανεξέτασης,
* ενν.μσκλ'έκδοση-επανεξέτασης-αποτελεσμάτων,

Δημιουργία Σχολικής-χρονιάς

Διαδικασία - σχολική-χρονιά - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:
1) επιλέγουμε την καινούργια χρονιά, που έχει δημιουργηθεί κεντρικά.
2) ΓΥΜΝΑΣΙΟ: > ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Μαζική ανανέωση εγγραφών (για τους μαθητές του σχολείου μας)/
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Αποδοχή μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (για μαζική εγγραφή από τα Δημοτικά) /
3) μετεγραφές από και προς το σχολείο μας:
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Αίτηση μετεγγραφής /
> ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Επεξεργασία αιτήσεων μετεγγραφής /
4) δημιουργία τμημάτων: > ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Διαχείριση Τμημάτων /
5) > ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Κατανομή μαθητών σε τμήματα.

όνομα::
* ενν.μσκλ'δημιουργία-σχολικής-χρονιάς,

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Περιγραφή:
Σε αυτό το τμήμα καταγράφω προβλήματα και μηνύματα-λάθους του προγράμματος με λύσεις άν τις γνωρίζω.

Πρόβλημα - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
1) Περιγραφή: στην εισαγωγή βαθμολογίας ανά τάξη|τμήμα υπάρχει ΜΙΑ στήλη που αντιστοιχεί σε γραπτή-βαθμολογία.
Λύση: εισάγουμε τη βαθμολογία ανά μαθητή από: > ΜΑΘΗΤΕΣ / Στοιχεία μαθητή / Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή.

2) Περιγραφή: Δεν εμφανίζει μαθητή επαναξεταστέο.
Λύση: Σύνδεσμος.

Πρόβλημα - ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Περιγραφή: '... σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας!'.
Λύση: πχ η παρούσα ιστοσελίδα προσπαθεί να συγκεντρώσει λύσεις με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

Πρόβλημα - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ:
Περιγραφή: κατά τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2014, που χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες το σύστημα, ΠΡΑΚΤΙΚΑ δεν δούλευε.
Λύση: (?) χρησιμοποιούσαμε το σύστημα ΕΚΤΟΣ εργασιακού ωραρίου.

Μηνύματα λάθους

String or binary data would be truncated. The statement has been terminated:
Περιγραφή: ύστερα από προσπάθεια αποδοχής μετεγγραφής μαθητού.
Λύση:

meta-info

this webpage was-visited times since {2014-09-04}

Page-wholepath: synagonism.net / worldviewSngo / dirEdu / myschool

search::
• στην-καρτέλα 'Search' αριστερά, γράφοντας το-πρόθεμα 'μσκλ' (αφού επιλέξουμε την Ελληνική-γλώσσα πρώτα), (Ctrl+F2) βλέπεις έννοιες σχετικά με το-myschool.sch.gr ΚΑΙ έχεις άμεση πρόσβαση σε αυτές!

webpage-versions:
• version.last.dynamic: HitpEdu001.last.html,
• version.4-0-0.2021-04-16: (3-9) ../../../dirMiwMcs/dirEdu/myschool.4-0-0.2021-04-16.html,
• version.3-0-0.2017-11-30: ../../../dirMiwMcs/dirEdu/myschool.3-0-0.2017-11-30.html,
• version.2.2014-09-04: ../../../dirMiwMcs/dirEdu/myschool.2.2014-09-04.html,
• version.1.2013-12-03.created,
• author: Kaseluris.Nikos.1959,
• email:
  
• twitter: @synagonism

comments

Παρακαλώ σχολιάστε:
• την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας,
• την παρουσίαση του περιεχομένου,
• λάθη (ορθογραφικά και σημασίας),
• ΛΥΣΕΙΣ προβλημάτων που ξέρετε, για να μην ανακαλύπτει ο καθένας τον τροχό,
• οτιδήποτε νομίζετε χρήσιμο για την καλυτέρευση της ιστοσελίδας.

comments powered by Disqus