Βοήθεια: myschool {2013}

Περιγραφή

To MYSCHOOL είναι το νέο {2013} πληροφοριακό/γραμματειακό σύστημα (ΠΣ) των σχολικών μονάδων.
Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ μου σχετικά με τη ΧΡΗΣΗ του myschool.
Η ιστοσελίδα είναι 'υπό κατασκευή', ΔΕΝ εκπροσωπεί επίσημο φορέα και ΜΠΟΡΕΙ να έχει λάθη.
Είναι γραμμένη με τη μέθοδο html5.id.toc.preview.

Χρήσιμα:
α) helpdesk: από το σύνδεσμο αριστερά 'Καταγραφή Προβλημάτων'.
β) manual: https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_sxoleia.pdf.

Ομάδα Υποστήριξης: 801-200-8040 από 8:30 πμ.

Σελίδα ΑΡΧΙΚΗ

Σχολικό έτος:
Το σχολικό έτος που επιλέγετε επηρεάζει τα δεδομένα μαθητών στις σχετικές σελίδες, δηλαδή θα βλέπετε μόνο τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στον Φορέα (Σχολική μονάδα) και στο Σχολικό έτος που έχετε επιλέξει.

Ο φορέας μου:
Εμφάνιση και διαχείριση στοιχείων του φορέα μου

Οι εργαζόμενοι στον φορέα μου:
Εμφάνιση και διαχείριση εργαζομένων στον φορέα μου

Οι μαθητές μου:
Αναζήτηση μαθητών και αναλυτική διαχείριση όλων των στοιχείων κάθε μαθητή (Γενικά στοιχεία, Μαθήματα, Απουσίες, Βαθμοί κλπ...)

Σελίδα ΦΟΡΕΙΣ

Ο φορέας μου

Εμφάνιση και διαχείριση των στοιχείων του φορέα μου

Κατάλογος φορέων

Αναζήτηση και εμφάνιση στοιχείων άλλων φορέων

Κτιριακή υποδομή

Εμφάνιση και διαχείριση των στοιχείων της κτιριακής-υποδομής του φορέα μου. Η κτιριακή-υποδομή δομείται ως: Συγκρότημα, Κτίριο, Χώρος.
1. Στοιχεία συγκροτήματος: Εδώ καταχωρούνται τα συγκροτήματα και τα κτίρια.
2. Στοιχεία χώρου / αίθουσας: Εδώ καταχωρούνται οι ΧΩΡΟΙ των κτιρίων με τις διαστάσεις και τη λειτουργία τους.

Σελίδα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργαζόμενοι στον φορέα μου (παρόντες και απόντες)

Διαχείριση των εργαζόμενων στον φορέα μου:
1. Γενικά στοιχεία: Βασικά, Υπηρεσιακά στοιχεία, Θέση φακέλου.
2. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, τηλέφωνα.
3. Αναθέσεις μονάδας: βλέπουμε Τμήμα, Μάθημα, Ώρες-διδασκαλίας.

Προσθήκη εργαζόμενων στον φορέα μου

Αναζήτηση και προσθήκη εργαζόμενων που υπηρετούν στον φορέα μου

Υπηρετήσεις εργαζομένων

Αναζήτηση και διαχείριση των υπηρετήσεων των εργαζόμενων:
1. Στοιχεία υπηρέτησης: συμπληρώνουμε διδακτικό-ωράριο και ημέρες-εργασίας διαθέσιμες στη μονάδα
2. Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου: συμπληρώνουμε ώρες διεύθυνσης, γραμματειακής-υποστήριξης, εργαστηρίων, περιβαλλοντικής-αγωγής, κλπ.
3. Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται χρονικά με αυτή την υπηρέτηση: αποσπάσεις, μακροχρόνιες άδειες κλπ.
4. Υπηρετήσεις σε άλλες μονάδες:

Άδειες/Απουσίες

Διαχείριση αδειών/απουσιών εργαζομένων στο φορέα μου

Απεργίες/Στάσεις Εργασίας

Διαχείριση Απεργιών/Στάσεων εργασίας εργαζομένων στο φορέα μου

Σελίδα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαχείριση Τμημάτων

Για να προσθέσετε νέα Τμήματα, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα.
Για να ορίσετε τα Μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε Τμήμα.

Συνδιδασκαλίες Μαθημάτων Διαφορετικών Τμημάτων ή Τάξεων

Για να προσθέσετε νέες ομάδες συνδιδασκαλίας, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες.
Για να ορίσετε τα Μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ομάδα.

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς

Για κάθε Μάθημα ενός Τμήματος μπορείτε να ορίσετε τον/τους Εκπαιδευτικό/ούς που το διδάσκουν και το πλήθος των ωρών διδασκαλίας

Κενά Μαθημάτων

Μπορείτε να εισάγετε τα εκτιμώμενα κενά σε ώρες ανά μάθημα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Μπορείτε να δημιουργήσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους καθηγητές του σχολείου

Μαθητικό δυναμικό

Μπορείτε να δείτε την συγκεντρωτική κατάσταση των μαθητών ανά τάξη,τμήμα και τομέα σπουδών

Παράμετροι αναφορών σχολικής μονάδας

Μπορείτε να εισάγετε τις παραμέτρους της σχολικής μονάδας, για εκτυπώσεις κτλ ...

Σελίδα ΜΑΘΗΤΕΣ

Στοιχεία μαθητή

Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή

Αναζήτηση μαθητών και αναλυτική διαχείριση όλων των στοιχείων κάθε μαθητή (Γενικά στοιχεία, Μαθήματα, Απουσίες, Βαθμοί κλπ...)

Εγγραφές μαθητών

Μαζική ανανέωση εγγραφών

Για ανανέωση εγγραφής των μαθητών του σχολείου σας βάσει των τελικών αποτελεσμάτων φοίτησης. Πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση αποτελεσμάτων.

Νέες εγγραφές μαθητών

Περιγραφή: Για να καταχωρήσετε νέες εγγραφές μαθητών στο σχολείο σας. Οι μαθητές αυτοί πρέπει να προέρχονται από άλλο σχολείο που ανήκει σε προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή είχαν τελευταία εγγραφή στο σχολείο σας τα προηγούμενα έτη

Αναζήτηση-μαθητή:
ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Νέες εγγραφές μαθητών: Απαιτούνται
- Επώνυμο:
- Όνομα:
- Φύλο:
- Ημερομηνία γέννησης: Αν ξέρετε μόνο το έτος μπορείτε να γράψετε πχ 1/1/2002
- Όνομα μητέρας:
Προσοχή στην ορθογραφία και τα κενά. 'Μαρία-Ελένη', 'Μαρία Ελένη', 'Μαρία - Ελένη' είναι διαφορετικά ονόματα.
Κεφαλαία|μικρά, με|χωρίς τόνους, με|χωρίς διαλυτικά, δίνουν ίδιο αποτέλεσμα.
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το (%) για μπαλαντέρ μετά από τρία γράμματα, πχ 'Μαρία%'

Αίτηση μετεγγραφής

Για να καταχωρήσετε αίτηση μετεγγραφής μαθητών του δικού σας σχολείου προς άλλο σχολείο

Επεξεργασία αιτήσεων μετεγγραφής

Για να ελέγξετε τις αιτήσεις μετεγγραφής μαθητών από άλλα σχολεία προς το δικό σας και να προχωρήσετε στην αποδοχή ή στην απόρριψη τους

Κατανομή μαθητών σε τμήματα

Για να κάνετε μαζική κατανομή των μαθητών στα τμήματα της τάξης τους

Εισαγωγή μαθητών από αρχείο excel

Για να κάνετε μαζική εισαγωγή μαθητών στην αρχή της χρονιάς

Απουσίες

Απουσίες ανά τμήμα

Για κάθε τμήμα μπορείτε να ορίσετε τις απουσίες των Μαθητών του

Απουσίες ανά τμήμα από αρχείο Excel

Εισαγωγή των απουσιών ανά τμήμα από αρχείο Excel

Βαθμολογίες

Εισαγωγή βαθμών ανά Τάξη

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τάξη

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα

Εισαγωγή βαθμών ανά Τμήμα από αρχείο Excel

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τμήμα από ένα αρχείο Excel

Εισαγωγή βαθμών ανά Τάξη από αρχείο Excel

Μπορείτε να ορίσετε τους βαθμούς των μαθητών ανά Τάξη από ένα αρχείο Excel

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ενημέρωση διαγωγής

Ενημέρωση της διαγωγής των μαθητών

Ενημέρωση φοίτησης

Ενημέρωση της φοίτησης των μαθητών

Τελική επίδοση (Γενικά αποτελέσματα)

Ενημέρωση της τελικής επίδοσης των μαθητών

Τελική επίδοση (Αποτελέσματα επανεξέτασης)

Ενημέρωση της τελικής επίδοσης των μαθητών από επανεξέταση

Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου

Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου για τον τίτλο εξόδου

Σελίδα ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αναφορές Μαθητών

Γενικές Καταστάσεις

Γενικά στοιχεία μαθητών
Κατάσταση μαθητών με δυνατότητα επιλογής των πεδίων της αναφοράς

Διευθύνσεις μαθητών

Μαθητές που ήρθαν με νέα εγγραφή

Μαθητές με ανανέωση εγγραφής

Μαθητές που ήρθαν με μετεγγραφή

Μαθητές που πήραν μετεγγραφή

Μαθητές που διακόψανε τη φοίτηση τους

Κατάσταση μαθητών κατά έκδοση αποτελεσμάτων

Κατάσταση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

Κατάσταση μαθητών με μαθήματα στα οποία έχουν απαλλαγή

Βιβλίο μητρώου μαθητών

Αλφαβητικό ευρετήριο μητρώου μαθητών

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (για χειρόγραφη ενημέρωση)

Απουσίες

Συνοπτική κατάσταση απουσιών

Αναλυτική κατάσταση απουσιών

Κατάσταση απουσιών κατά βαθμολογική περίοδο

Φύλλο απουσιών

Ειδοποιητήριο απουσιών

Δικαιολόγηση απουσιών από γονέα (ή κηδεμόνα)

Ποινές, Ηθικές αμοιβές

Κατάσταση ηθικών αμοιβών

Κατάσταση ποινών

Ενημέρωση ποινών

Βαθμοί

Έλεγχος προόδου

Κατάσταση βαθμολογίας για χειρόγραφη ενημέρωση (χωρίς εμφάνιση βαθμών)

Κατάσταση βαθμολογίας για χειρόγραφη ενημέρωση (με εμφάνιση βαθμών)

Κατάσταση βαθμολογίας

Κατάσταση βαθμολογίας κατά μάθημα με χαρακτηρισμό βαθμού

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών

Κατάσταση μαθητών που δεν έλαβαν βαθμό (σε βαθμολογική περίοδο)

Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση μετεγγραφής

Υπηρεσιακό σημείωμα αίτησης μετεγγραφής

Υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής

Επαλήθευση τίτλου

Βεβαίωση σπουδών

Πιστοποιητικό στρατολογίας

Καρτέλα μαθητή

Πιστοποιητικό σπουδών (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους)

Πιστοποιητικό σπουδών

Απολυτήριο

Αποδεικτικό απόλυσης

Αποτελέσματα

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω απουσιών (Ελλιπής Φοίτηση)

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)

Μαθητές με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (Επαρκής Φοίτηση)

Μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις δικαιολογημένα

Μαθητές που παραπέμπονται σε ολική επανεξέταση λόγω βαθμολογίας

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας

Μαθητές που παραπέμπονται κατά μάθημα

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω βαθμολογίας

Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται

Τελική επίδοση - Μαθητές που παραπέμπονται

Τελική επίδοση - Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη

Τελική επίδοση μαθητών

Στατιστικά στοιχεία

Συγκεντρωτικός Πίνακας εγγραφών μαθητών

Αναλυτικός Πίνακας εγγραφών μαθητών

Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο

Πίνακας διδακτικού και μαθητικού δυναμικού

Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο, τάξη και ξένη γλώσσα

Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γέννησης

Μαθητές κατά φύλο, έτος, γέννησης και κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης

Μαθητές κατά φύλο, ηλικία και κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές κατά χώρα προέλευσης

Συγκεντρωτικός Πίνακας που αφορά στη φοίτηση των μαθητών

Αποτελέσματα προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων

Μαθητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και προβιβάστηκαν ή απορρίφθηκαν

Μ.Ο. τμημάτων κατά μάθημα

Τελικοί Μ.Ο. μαθημάτων

Μ.Ο. μαθημάτων προαγωγικών-απολυτήριων εξετάσεων

Αναφορές Εργαζομένων

Γενικές καταστάσεις

Γενικά στοιχεία εργαζομένων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Στοιχεία εγγραφής καθηγητών

Δελτίο Κίνησης Σχολικής Μονάδας - 1

Δελτίο Κίνησης Σχολικής Μονάδας - 2

Στατιστικά στοιχεία

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτη υπηρεσίας

Διδακτικό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτος γέννησης

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.)

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.) και έτη υπηρεσίας

Διδακτικό προσωπικό κατά κλάδο (Π.Ε.) και έτος γέννησης

Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές

Λοιπό προσωπικό κατά ειδικότητα και έτος γέννησης

Αναφορές Τάξεων

Γενικές καταστάσεις

Καρτέλα τάξης

Δυναμικό τάξεων

Αναφορές Τμημάτων

Γενικές καταστάσεις

Γενικά στοιχεία τμημάτων

Δυναμικό τμημάτων

Στοιχεία μαθητών, Καθηγητών τμημάτων

Αναφορές Σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα καθηγητών

Δελτίο Κίνησης - 3

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ενέργειες στον ΦΟΡΕΑ:

Ενέργειες στη ΣΧΟΛΙΚΗ-ΧΡΟΝΙΑ:

σχολική-χρονιά - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:
1) επιλέγουμε την καινούργια χρονιά, που έχει δημιουργηθεί κεντρικά.
2) ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
ΜΑΘΗΤΕΣ / Εγγραφές μαθητών / Μαζική ανανέωση εγγραφών:
α) για το σχολείο μας: για ΟΛΕΣ τις επιλογές απορρίπτεται/προάγεται, κάνουμε κλικ πάνω τους και κάνουμε επανεγγραφή των μαθητών που μας δίνει.
β) για ΚΑΘΕ δημοτικό: συλλέγουμε όλα τα υπηρεσιακά-σημειώματα των δημοτικών που μας έστειλαν μαθητές. Για κάθε δημοτικό, κάνουμε αναζήτησή του, και εγγράφουμε τους μαθητές ΜΟΝΟ που ήρθαν στο σχολείο μας. ΑΝ για κάποιο δημοτικό, δεν βγάζει μαθητές, επικοινωνούμε να δούμε το λόγο και κάνουμε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μαθητών.
β1) Αν οι μαθητές ΔΕΝ έχουν περαστεί στο σύστημα, τους εισάγουμε εμείς: κάνουμε αναζήτηση, και πρέπει να βγει το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν μαθητές ή ..."
β2) Αν οι μαθητές ΕΧΟΥΝ περαστεί στο σύστημα, και ΔΕΝ έχουν εγγραφεί την παρούσα σχ-χρονιά, τους εγγράφουμε εμείς κάνοντας κλικ στο πράσινο εικονίδιο.
β3) Αν οι μαθητές ΕΧΟΥΝ περαστεί στο σύστημα, και ΕΧΟΥΝ εγγραφεί την παρούσα σχ-χρονιά, από λάθος σε άλλο σχολείο, τότε επικοινωνούμε! με την Ομάδα-Υποστήριξης.

Ενέργειες στους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

εκπαιδευτικοί - ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ διδασκαλίας:
1) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Διαχείριση τμημάτων: ανάθεση σε κάθε ΤΜΗΜΑ τις ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα.
2) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς: επιλογή τμήματος και σε κάθε μάθημα βάζουμε τον εκπαιδευτικό που το διδάσκει και τις ώρες.

Ενέργειες στους ΜΑΘΗΤΕΣ:

μαθητές - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ άλλο σχολείο:

μαθητές - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ άλλο σχολείο:

Ενέργειες ΔΙΑΦΟΡΕΣ:

Αναζητήσεις:
Χρησιμοποιούμε το (%) για μπαλαντέρ μετά από τρία γράμματα, πχ 'κασ%'

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Περιγραφή:
Σε αυτό το τμήμα καταγράφω προβλήματα και μηνύματα-λάθους του προγράμματος με λύσεις άν τις γνωρίζω.

πρόβλημα - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ:
Περιγραφή: κατά τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2014, που χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες το σύστημα, ΠΡΑΚΤΙΚΑ δεν δούλευε.
Λύση: (?) χρησιμοποιούσαμε το σύστημα ΕΚΤΟΣ εργασιακού ωραρίου.

πρόβλημα - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
Περιγραφή: στην εισαγωγή βαθμολογίας ανά τάξη|τμήμα υπάρχει ΜΙΑ στήλη που αντιστοιχεί σε γραπτή-βαθμολογία.
Λύση: εισάγουμε τη βαθμολογία ανά μαθητή από: ΜΑΘΗΤΕΣ / Στοιχεία μαθητή / Κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή.

Μηνύματα λάθους

String or binary data would be truncated. The statement has been terminated:
Περιγραφή: ύστερα από προσπάθεια αποδοχής μετεγγραφής μαθητού.
Λύση:

Meta Info

VERSIONS:
• version.last: myschool.html.
• version.2.2014-09-04: myschool.2014.09.04.2.html.
• version.1.2013-12-03.created: 2013.12.03.1,
• author: Kaseluris.Nikos.1959.
• email:
  
• twitter: @synagonism

This page was visited times since 2014.09.04

Page-path: myschool ∈ Εκπαίδευση ∈ worldviewsynagonism.net