ΕΥΡΩ <==> ΔΡΑΧΜΕΣ

Ευρώ:      

Δραχμές:

Γράψε στο αντίστοιχο κουτάκι τι θέλεις να μετατρέψεις και πάτα ENTER.

Με ctrl + U βλέπεις τον JavaScript κώδικα που κάνει τη μετατροπή.

Kaseluris.Nikos.1959, 2014.02.05